Logo ProteCHt2save

ProteCHt2save (zakończony) - Celem projektu, który ARR SA w Bielsku-Białej realizowało wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, było przygotowanie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed powodziami i zalaniem. Dzięki międzynarodowemu spójnemu podejściu do problematyki, wdrożone zostały regionalne i lokalne strategie obejmujące przygotowanie scenariuszy działań oraz plany ewakuacyjne na wypadek zalania.

FabLab Logo

FabLabNet – „Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem” CE283 – FabLabNet ma na celu wspieranie międzynarodowych sieci FabLabów i ich rozwój w zakresie współpracy z lokalnymi regionalnymi systemami edukacji oraz środowiskiem biznesowym i przedsiębiorstwami.

inFocus Logo

In Focus – Projekt realizowany w ramach Programu URBACT III – In Focus to sieć miast, które chcą zwiększyć swoją zdolność konkurencyjności i zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez dostosowanie do nowych warunków gospodarczych oraz w nawiązaniu do  lokalnych strategii specjalizacji gospodarczych, na których każde z miast obecnie się koncentruje.

logoAgro

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego skierowana jest do przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS.

logoEnergoUsługa systemowa KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania, poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie lub wzrostowi przychodów. 

LOGO-Biznes-bez-granicProjekt „Biznes bez granic" miał na celu zainicjowanie nawiązania współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą po obu stronach polsko-słowackiej granicy, jak i osobami poszukującymi kontaktów zagranicznych czy tymi dopiero zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą.

PROJEKT GReaC

Projekt GReaC Projekt Getting Ready for Capital sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie" stawia sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez właściwe zrozumienie rynku kapitału inwestycyjnego.

Muzyka bez granic

Głównym celem projektu jest zbliżenie uzdolnionej młodzieży z Polski i Czech poprzez wspólne inspiracje muzyczne oraz popularyzacja folklorystycznej muzyki pogranicza polsko-czeskiego.

Celem pośrednim projektu jest podniesienie poziomu artystycznej aktywności młodych artystów poprzez skonfrontowanie dotychczasowych umiejętności, korektę błędów muzyczno-technicznych oraz wypracowanie prawidłowych zachowań scenicznych.