W najbliższą środę - 19 września 2018, o godz. 9:30 - w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 365, odbędzie się drugie spotkanie z instytucjami, organizacjami i przedstawicielami mieszkańców Wapienicy w ramach projektu Go SIV.

Poznaj z nami zaawansowany mobilny skaner 3D! Zapraszamy na dzień otwarty FabLabu!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wspólnie czeskim partnerem Mikroregion obcí povodí Stonávky, zaprasza przedstawicieli branży turystycznej działających na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego do wzięcia udziału w wizycie studyjnej na terenie pogranicza polsko-czeskiego w dniach 20-21 września 2018r.

Innova-Fi – instrumenty finansowe dla innowacji.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wspólnie z bielskim Starostwem Powiatowym realizuje badania ankietowe na temat transportu i mobilności w południowej części naszego regionu - głównie w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line. Prosimy pamiętać o kliknięciu „Wyślij”!

ANKIETA NT. TRANSPORTU I MOBILNOŚCI

Już po raz trzeci Urząd Miasta Tarnowa organizuje III Forum Gospodarczego Polonii Świata. Forum odbędzie się w Tarnowie w dniach 3-4 września 2018 r.

Podkategorie