W ramach  projektu MAMBA organizowane jest seminarium nt. mobilności w terenach wiejskich. Odbędzie się ono w środę 5 czerwca 2019 w Seinäjoki (Finlandia). Będzie to trzecie seminarium z serii sześciu organizowanych w ramach projektu MAMBA współfinansowanego przez program Interreg Rejon Morza Bałtyckiego. Tematyka tego spotkania to "Mobilność w terenach wiejskich jako obszar zainteresowań publicznych i prywatnych.

 

Życzenia Wielkanocne 2019

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane gminy, ośrodki kultury, pracownie rzemiosła artystycznego itp. z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego oraz pszczyńskiego do współpracy w ramach mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Firmy informatyczne z Bielska-Białej chcą połączyć siły i wspólnie zorganizować festiwal IT (ang. Information Technology czyli Technologia Informacyjna). BB Days 4 IT - bo taką nazwę będzie nosił festiwal - odbędzie się w dniach 9-15 września 2019 roku.

Przedstawiciele ARR SA - Patrycja Węgrzyn oraz Jakub Leszczyński uczestniczyli w spotkaniu otwierającym projekt „Digital Innovation Hub Enhanced Learning Program", które odbyło się w dniach 20-22 marca w Brukseli.

Aprobata anglojęzycznego poradnika przygotowanego wspólnie przez 3 agencje rozwoju regionalnego: ADRAL (Evora, Portugalia), ARR SA (Bielsko-Biała, Polska) and ERVET (Bologna, Włochy) zamknęła projekt Go SIV finansowany ze środków programu Horizon2020. 

Podkategorie