Coraz szybszy rozwój technologii drukowania 3D, wiąże z potrzebą dostępu do niezbędnych informacji, celem jej przybliżenia, czy też wykorzystania. Dlatego też, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej i Miejski Zarząd Oświaty podjęły inicjatywę wdrożenia w szkołach specjalistycznego programu nauczania o technologii druku przestrzennego.

Projekt Medi@TIC dobiega końca. Realizowany był w ramach programu INTERREG IVC wraz z partnerami z całej Europy. Celem projektu było przeprowadzenie analizy stanu aktualnego oraz opracowanie wskazówek do dalszego rozwoju przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność w sektorze audio-wizualnym.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, realizująca projekt "TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - działanie 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej"), z przyjemnością informuje, iż 3 listopada 2014 r. do Grupy Kapitałowej ARR S.A. dołączyły 2 nowe spółki.

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r.

W dniach 28-29.10.2014 roku w Bieskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pod tytułem „TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, realizując projekt „Getting Ready for Capital", przeprowadziła w dniach 21, 22 i 24 października  2014r. warsztaty „Gotowości inwestycyjnej", z zakresu zasad funkcjonowania i pozyskiwania funduszy private equity.

Podkategorie