Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Serdecznie zapraszamy mikro i małych przedsiębiorców do udziału w projekcie „AGRO". Możemy zaproponować wykonanie usługi jeszcze dla 13 firm działających w branży rolno-spożywczej!

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń "OD POMYSŁU DO BIZNESU"

 

W Magazynie Samorządowym nr 5/303 z dn. 13.03.2015 ukazał się artykuł na temat działalności ARR SA.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Podkategorie