Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn„Możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".

Na łamach czasopisma europrojekty.PL (nr 107) ukazała się rozmowa z Panem Stanisławem Ginda

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

20 kwietnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015

Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej ogłosiła kolejną edycję Konkursu Fotograficznego MIGAWKA.

Dzień informacyjny skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw

Podkategorie