Serdecznie zapraszamy mikro i małych przedsiębiorców do udziału w projekcie „AGRO". Możemy zaproponować wykonanie usługi jeszcze dla 13 firm działających w branży rolno-spożywczej!

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń "OD POMYSŁU DO BIZNESU"

 

W Magazynie Samorządowym nr 5/303 z dn. 13.03.2015 ukazał się artykuł na temat działalności ARR SA.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W dniu 20 marca br. na konferencji pt. „Nowe wyzwania dla medycyny i Informatyki" zaprezentował się FabLab BB oraz nowy start-up ARR SA, firma 3DrukBit sp. z o.o.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa uchwałą nr 382/25/V/2015 przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podkategorie