Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży" w ramach PO WER 2014-2020.

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zakończyła pierwszy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie cyfrowego modelowania przestrzennego CAD 3D oraz praktycznego wykorzystania technologii druku przestrzennego 3D.

Ministerstwo Gospodarki informuje, że nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego rozpocznie się 12 maja 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego

Podkategorie