Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

20 kwietnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015

Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej ogłosiła kolejną edycję Konkursu Fotograficznego MIGAWKA.

Dzień informacyjny skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw

Misje gospodarcze firm polskich w 2015 roku

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

 

Więcej informacji: TUTAJ

 

Podkategorie