Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zakończyła pierwszy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie cyfrowego modelowania przestrzennego CAD 3D oraz praktycznego wykorzystania technologii druku przestrzennego 3D.

Ministerstwo Gospodarki informuje, że nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego rozpocznie się 12 maja 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn„Możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".

Na łamach czasopisma europrojekty.PL (nr 107) ukazała się rozmowa z Panem Stanisławem Ginda

Podkategorie