Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 3.2.:

Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020

W związku z przygotowaniami do aplikowania o nowe środki unijne, przygotowaliśmy anonimową ankietę, która pozwoli zidentyfikować obszary potrzeb osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, a tym samym ułatwi nam przygotowanie projektów, które w pełni zaspokoją tak cele programowe, jak i oczekiwania beneficjentów.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety:

ANKIETA

 

Zespół Projektowy ARR SA w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Regionalnego SA
w Bielsku-Białej
zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.

W dniu 3 września 2015 roku w sali konferencyjnej hotelu Elbrus w Szczyrku odbyła się „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich" organizowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy" z okazji zakończenia i podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Informujemy, iż obecnie trwają następujące nabory na dofinansowanie dla MŚP:

Podkategorie