Industrial Hackathon rozpoczęty! Projekt InduCCI na największym festiwalu branży IT w Bielsku-Białej

W dniach 7-11 września 2020 w Bielsku-Białej odbywa się największy w tej części województwa festiwal branży IT – BBDays4.IT.

Tak jak podczas ubiegłorocznej edycji, tak i tym razem Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została partnerem biznesowym wydarzenia.

W tym roku jednak ARRSA współorganizuje również jeden z głównych elementów festiwalu, czyli Industrial Hackathon.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia Projektu Innova-Fi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL 2014-2020). Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, spotkanie odbywało się w formule on-line.

W ramach projektu Innova-Fi partnerzy działają na rzecz promowania innowacji w programowaniu Instrumentów Finansowych. Jednym z elementów realizacji projektu jest stworzenie broszur informacyjnych, w których każdy z partnerów przedstawi swój ciekawy przypadek implementacji IF czy to ze środków publicznych czy też prywatnych.

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów Bielska-Białej oraz współpracy w zakresie wspólnych projektów - 2 czerwca - zawarło Miasto Bielsko-Biała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Koordynatorem współpracy będzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. 

Serdecznie zapraszamy do konsultowania swoich projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsko-Biała 2021 z naszymi ekspertami.

Konsultacje odbywają się online po wcześniejszym umówieniu.

Podkategorie