Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 22 stycznia 2016 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia na rzecz zarządzanie strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Nabór kandydatów na ekspertów regionalnych do oceny projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.

Nabór kandydatów na członków RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Podkategorie