Zatrudnimy pracownika na stanowisko Asystenta lub Specjalisty ds. funduszy europejskich w pełnym wymiarze czasu pracy.

[Aktualizacja] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje, iż termin rekrutacji zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2021r.

W ramach międzynarodowego projektu Transfarm Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje w dniu 30 marca 2021 r. szkolenie online TRANSNATIONAL FORESIGHT TECHNOLOGY TRAINING, które będzie poświęcone innowacjom w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli klastrów

Tworzenie nowego procesu Budżetu Partycypacyjnego (PB) jest wyzwaniem i wymaga podjęcia wielu decyzji. Żaden budżet partycypacyjny nie jest podobny do innego, a każdy proces jest w dużym stopniu dostosowany do lokalnego prawa, celów politycznych czy demografii obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie można się uczyć od innych inicjatyw.

Spółka InnerWeb Sp. z o.o., utworzona w ramach Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej (BAT) została Laureatem XXIII edycji konkursu POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2021 organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Komunikacja odgrywa istotną rolę w koncepcji zaangażowania społecznego i współpracy samorządu z mieszkańcami. Wybór właściwego kanału komunikacji może decydować o skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych. Dlatego też w ramach projektu #EmPaci przygotowaliśmy cykl webinariów dla przedstawicieli samorządów nt. wybranych kanałów komunikacji pod kątem skuteczności dotarcia do mieszkańców, a także łatwości ich wdrożenia.

Agencja Rozowju Regionalnego S.A. wraz z lokalnymi partnerami działającymi w zakresie technologii Przemysłu 4.0 organizować będzie wydarzenie on-line w ramach formuły EU Industry Week 2021!

Podkategorie