piątek, 19 stycznia 2024

Spotkanie projektu TechDiversity

Spotkanie projektu TechDiversity na temat kobiet w branży tech z różnych perspektyw: sektora publicznego, IOB, firm IT i sektora edukacji

Projekt TechDiversity jest realizowany w ramach programu URBACT. Utworzona została sieć ośmiu organizacji z Cypru, Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Włoch. Partnerzy pracują nad rozwiązaniami wzmacniającymi różnorodność, równość płci i włączanie się w świat branży technologicznych. Partnerskie miasta skoncentrują się przede wszystkim na wsparciu przynajmniej jednej z grup o niskiej reprezentacji w branży, i zbudują swój plan działania, który będzie następnie realizowany.

W pierwszej fazie projektu każdy z partnerów określił lokalny kontekst w zakresie różnorodności i inkluzywności w branży technologicznej. Spośród trzech predefiniowanych grup o niskiej reprezentacji – czyli kobiet, migrantów i seniorów - bielska grupa robocza zdecydowała się skoncentrować na aktywizacji kobiet. 

Przedstawicielki sektora publicznego, IOB, firm IT, sektora edukacji spotkały się 18 stycznia 2024 r., by zaproponować rozwiązania dla kilku problemów:

- co zrobić, by gender equality nie było tylko hasłem i statystyką 
- jak zintegrować kobiety pracujące oraz chcące rozpocząć przygodę w branży IT i nowych technologii na lokalnym rynku 
- jakie działania podjąć aby wzmocnić pozycję kobiet w tym sektorze.

Spotkanie zaowocowało wieloma pomysłami i inspiracjami, powstał też ambitny plan działań na najbliższy czas – zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Czego można oczekiwać? Ankiet, eventów, akcji pilotażowych i zwiększenia obecności i widoczności kobiet na arenie branżowej. 

Zachęcamy do śledzenia postępów projektu oraz do włączenia się w działania - zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem projektu, Patrycją Węgrzyn.


Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej:

https://arrsa.pl/pl/projekty/techdiversity

lub na stronie internetowej projektu:

https://urbact.eu/techdiversity-project-what-makes-small-medium-city-more-diverse-its-digital-ecosystem (w języku angielskim)

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.