poniedziałek, 14 marca 2022

Kreatywne Bielsko-Biała

Przemysły kreatywne jako siła napędowa rozwoju miasta

Bielsko-Biała było kiedyś nazywane "miastem stu przemysłów". Przeszło ono znaczącą transformację - przemysłowe korzenie są nadal widoczne, ale miasto zostało zasilone kreatywnością i technologią.

W ramach projektu InduCCI Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej stworzyła dokument pt. „Kreatywne Bielsko-Biała” - policy paper, który wskazuje zarówno wyzwania, przed którymi stoi miasto w kontekście budowania kreatywności i środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacji, jak i potencjały, które w tym procesie należy wykorzystać. Dokument zawiera ogólne zalecenia oraz 9 priorytetowych działań, które należy rozważyć w dalszym rozwoju strategicznym, aby w pełni wykorzystać kreatywność i technologię jako siły napędowe transformacji miasta.

Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.