środa, 1 grudnia 2021

Konkurs plastyczny dla dzieci

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym "Legendy i podania Bielska-Białej"

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym "Legendy i podania Bielska-Białej" na rysunek-ilustrację jednej z czterech wybranych legend i podań dotyczących Bielska-Białej. Termin nadsyłania prac to 5 stycznia 2022 r.

Konkurs odbywa się na terenie Euroregionu „Beskidy”. Dalsze szczegóły konkursu, teksty czterech wybranych legend, do których należy narysować ilustracje, oraz gminy i powiaty objęte konkursem zawiera poniższy Regulamin:

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Beskidzkie legendy i mity – dziedzictwo kulturowe po obu stronach granicy”, którego Partnerem Wiodącym jest Centrum Kultury Frydlantu nad Ostrawicą (Kulturni centrum Frydlant nad Ostravici, prispevkova organizace). Wybrane zwycięskie prace zostaną przekazane Centrum Kultury oraz opublikowane jako ilustracje legend i podań w książce wydanej przez Centrum Kultury w ramach projektu.

Konkurs plastyczny Legendy i podania Bielska-Białej jest realizowany w ramach mikroprojektu pod tytułem „Beskidzkie legendy i mity – dziedzictwo kulturowe po obu stronach granicy”, którego Partnerem Wiodącym jest Kulturni centrum Frydlant and Ostravici, prispevkova organizace, w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.

 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.