Naszym celem jest inwestowanie w interesujące pomysły zgłaszane do nas. Dlatego nie powinieneś obawiać się, że wykorzystamy Twój pomysł na biznes jako swój. Nie mamy najmniejszego zamiaru tego robić. Charakter kontaktów w Strefie Inwestycji, związany z faktem złożenia do nas wniosku i jego treść mają charakter poufny.

Ponieważ trafia do nas wiele projektów, w tym zawierające takie same bądź podobne koncepcje, pomysły zawarte w przekazanym przez Ciebie dokumencie mogą być rozwijane w innym biznesie wspieranym przez Beskidzki Akcelerator Technologiczny. Dlatego nie przekazuj nam informacji, które uważasz za tajemnicę, do czasu podpisania odpowiedniego dokumentu o zachowaniu poufności. Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym pozwalają nam podjąć decyzję, czy jesteśmy zainteresowani projektem, ale nie dają możliwości samodzielnego wdrożenia go w życie. Formularz zachowania poufności podpisujemy wtedy, gdy pomysł nas zaciekawi i uznamy, że warto porozmawiać z Tobą o zainwestowaniu w niego.