Nazwa spółki: CarboNET.PL Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 30.06.2017r.

Kapitał zakładowy: 155.000,00 zł

 

Udziały ARR S.A.: 48,40% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Strona intenetowa: Carbonet.pl