Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację usługi tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 08.11.2021

 

 

Zawidomienie o uniważnieniu postępowania

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania oferty

 

Wyjaśnienie nr 2 i przedłużenie terminu skladania oferty [03.11.2021]

 

Wyjaśnienia do zapytania [02.11.2021]

 

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty  

Wzór formularza oferty

Załączniki do formularza oferty

Klauzula informacyjna RODO.