Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie obsługi księgowo -płacowej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty [05.11.2021]

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty – szczegóły zamówienia

Załącznik nr 1-  Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna