Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Oferty pisemne można składać do dnia 9 sierpnia 2021rdo godziny 13.00

 Załączniki:

1. Zaproszenie.

2. Klauzula RODO.

Zawiadomienia o wyborze oferty