Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację warsztatów dla dzieci oraz konferencji finałowej projektu „PoGRAniczne rozgrywki".

Zaproszenie

Formularz oferty

Informacja o cenie

Zawiadomienie o wyborze oferty