Sprawa 22/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Budżetu Obywatelskiego.

Zamówienie na usługę ekspercka jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

  1.  Zaproszenie
  2. Wzór formularza oferty

Informacja o otrzymanych ofertach

Zawiadomienie o wyborze oferty