Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego problematyki projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 17.02.2020 do godz.16.00.

Zaproszenie

Wzór formularza oferty: POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze oferty