Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby realizowanych projektów. Oferty można składać w formie elektronicznej.
Termin składania ofert: 30.12.2019 do godz. 14.00

 

Zaproszenie

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty