Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza instruktorów rzemiosła artystycznego do przeprowadzenia warsztatów z rękodzieła artystycznego w ramach projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Oferty można przysalać mailem na adres: Elżbieta Szczerba, kontakt: e-mail: lub Pani Paulina Daczkowska
Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowej współpracy można uzyskać w biurze projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" które mieści się w siedzibie ARR S.A. ul. Cieszyńska 365, 43–382 Bielsko – Biała. Kontakt: tel.33 816-91-62

Zaproszenie