Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do współpracy ekspertów z zakresu ochrony dóbr kultury przed zjawiskami klimatycznymi i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zainteresowanych współpracą Ekspertów zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie opracowania w zakresie zagadnień opisanych w załączniku. Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane w związku z planowanymi działaniami w projekcie pn. "ProteCHt2save" Program Interreg CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

 

Informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert

Zaproszenie str. 1

Zaproszenie str. 2

Zaproszenie str. 3

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty