Świadczenie doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Kalkulacja ceny


Niniejszym informujemy, iż termin składania ofert został przesunięty z 8 grudnia na 12 grudnia 2014r.

Zmiana ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu