Świadczenie usługi doradczo- szkoleniowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach usługi systemowej KSU, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik standard usługi nr 1

Załączniki do SIWZ nr 2

Załączniki do SIWZ nr 3

Załączniki do SIWZ nr 4

Załączniki do SIWZ nr 5

Załączniki do SIWZ nr 6

Załączniki do SIWZ nr 7

Załączniki do SIWZ nr 8

Załączniki do SIWZ nr 9

Załączniki do SIWZ nr 10

Kalkulacja wyceny oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty


 

19-12-2014

Unieważnienie przetargu