Wyprodukowanie filmu na potrzeby realizacji projektu pn. „Getting Ready for Capital" współfinansowanego przez Komisję Europejską

Zaproszenie

Załącznik 1 - Harmonogram zajęć

Załącznik 2 - Formularz ofertyZawiadomienie o wyborze oferty