Organizacja konferencji np."Techno BIT Venture-wiedza i kapitał dla inwestycji. Doświadczenia i perspektywy".

Zaproszenie

Formularz oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o cenach