Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydrukowanie plakatów dla potrzeb projektu „Pograniczne Rozgrywki"

Szczegóły zaproszenia

Formularz oferty


Wyjaśnienia do zaproszenia


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o cenach