Życie tradycja komponowane

Nie mam firmy Samorząd Szkolenia

Termin projektu

Od 01 września 2017 do 31 grudnia 2018

Opis projektu

Celem projektu było wzmocnienie potencjału turystycznego regionu, dzięki wykorzystaniu walorów tradycyjnych unikalnych rzemiosł funkcjonujących na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego osi 2 dzięki szeregowi działań ukierunkowanych na promocję lokalnego rzemiosła oraz walorów regionu. Produkty projektu (w tym filmy promocyjne oraz aplikacja mobilna) stanowiły uzupełnienie dostępnych publikacji promocyjnych o regionie. Stworzone w ramach projektu narzędzia pozwoliły na promocję regionu, a w długodystansowej perspektywie zapewnią zwiększony napływ zarówno turystów jak i zintensyfikują ruch społeczności lokalnej po obu stronach granicy. Działania te w szerszej perspektywie doprowadziły do zwiększenia zatrudnienia w pozostałych branżach związanych z obsługą zwiększonej ilości turystów.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

  • Przegląd analiz dot. potencjału turystycznego regionu pod kątem występowania rzemiosł. Do pobrania tutaj.
  • Przygotowanie filmów edukacyjnych. Link do kanału YouTube tutaj.
  • Opracowanie aplikacji mobilnej Android.
  • Organizacja sześciu Dni Rzemiosła – otwartych wydarzeń plenerowych.
  • Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli branży turystycznej, przedsiębiorców, organizatorów turystyki.
  • Przygotowanie Szlaku Lokalnego Rzemiosła.
  • Festiwal Lokalnego Rzemiosła.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu i podejmowanych działań dostępne na stronie www.rzemiosla-pogranicza.pl

 

Forma wsparcia

Grupa docelowa

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.