Trzeci Wymiar Edukacji

Trzeci Wymiar Edukacji

Nie mam firmy Samorząd

Termin projektu

Od 01 czerwca 2021 do 28 lutego 2022

Opis projektu

Celem mikroprojektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej obszaru pogranicza o kurs oferujący nabycie kompetencji technologicznych potrzebnych na rynku pracy pogranicza za pomocą programu szkoleniowego oraz moderowanie współpracy pomiędzy szkołami. W ramach projektu stworzony zostanie program szkoleniowy oraz przeprowadzony zostanie cykl warsztatów, który stanowić będzie uzupełnienie oferty edukacyjnej realizowanej w szkołach na pograniczu polsko-słowackim.

Szkoły kształcące w zakresie specjalistycznym i zawodowym na obszarze pogranicza nie posiadają w swoim portfolio zajęć o tematyce podobnej do tej, która będzie realizowana w projekcie, natomiast na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kompetencje oparte o używanie nowoczesnych technologii. Dzięki realizacji projektu jakość edukacji na obszarze pogranicza zostanie znacznie poprawiona przede wszystkim z uwagi na jej dostosowanie do trendów na rynku pracy, a także globalnych trendów związanych z cyfryzacją życia. Wprowadzony zostanie praktyczny aspekt zdobywania wiedzy i umiejętności, który stanowi niewątpliwą wartość dodaną do zajęć teoretycznych odbywających się na co dzień w szkołach.

Projekt jest także odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych oraz niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. Poprzez prezentacje, warsztaty praktyczne oraz wspólne wydarzenia integracyjne dzieci i młodzież obszaru pogranicza będą miały dostęp do zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym w ciekawy i nowatorski sposób zdobędą umiejętności technologiczne, co wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji dostarczenie pracodawcom wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy cyklu warsztatów otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje i umiejętności, co zwiększy ich szanse na lokalnym rynku pracy.

Forma wsparcia

Partnerzy mikroprojektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Partner Wiodący

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.

Wartość projektu: 30.769, 68 EUR


Mikroprojekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Grupa docelowa

Szkoły kształcące w zakresie specjalistycznym i zawodowym na obszarze pogranicza

Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.