Senior na czASie

Senior na czASie

Termin projektu

Od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

Opis projektu

 

Mając świadomość starzejącego się społeczeństwa i ograniczonej jego aktywności, a tym samym konieczności pomocy osobom w wieku senioralnym w wychodzeniu z samotności i wyalienowania, stworzymy działania ciekawego spędzania czasu, zacieśnienia więzi towarzyskich, nawiązania przyjaźni i znajomości, odnalezienia na nowo wartości życia. Wierzymy, że działania oparte na współpracy organizacji na pograniczu PL-CZ przyczynią się do tworzenia coraz lepszych projektów dedykowanych do osób starszych.

Najważniejszym celem projektu jest to by każdy człowiek starszy, niezależnie od tego co robi na emeryturze, był zadowolony i cieszył się ze swojego życia, zaś rolą projektu jest to umożliwić. Jako priorytet traktujemy aktywizację czyli uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach poza domem np. wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. Edukacja i aktywność, na którą stawiamy w naszym projekcie pomoże uwolnić seniorów od stereotypów towarzyszących temu okresowi życia i pozwoli wygenerować nowe więzi towarzyskie, ćwiczyć funkcje poznawcze, "zmusić" do wyjścia z domu. 

Projekt będzie realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć edukacyjnych m.in. warsztatów medialnych, aktywizacyjnych, artystycznych, cyklicznych spotkań z ekspertami, spotkań wyjazdowych, podniesienie kompetencji technologicznych.

Poprzez realizację naszego projektu chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż walka z samotnością w starszym wieku nie jest łatwym zadaniem, jednak nawet jesień życia można zmienić w przepiękny okres wypełniony spotkaniami towarzyskimi i aktywnością. 

Forma wsparcia

PARTNER WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
PARTNER PROJEKTU: Sdružení obcí povodí Stonávky (CZ)
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 35.526,70 EUR 
 

Grupa docelowa

Seniorzy pogranicza polsko-czeskiego.

Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.