Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kul

Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej

Nie mam firmy Szkolenia

Termin projektu

Od 01 września 2020 do 30 czerwca 2022

Opis projektu

Projekt skierowany był do przedstawicieli społeczności lokalnej, lokalnych grup działania, instytucji kultury oraz samorządu lokalnego.

W ramach projektu zorganizowano dwudniowe warsztaty questowe, podczas których utworzono quest rowerowy dla Bielska-Białej. 
Wypracowano i przetestowano trasę questu rowerowego w Bielsku-Białej. 
Stworzono również quest metodą ekspercką dla Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki. 
Trasy questów opracowano w formie graficznej i wydrukowano w języku polskim i czeskim. Inauguracja questu rowerowego dla Bielska-Białej odbyła się w dniu 25 czerwca 2022r. w połączeniu z Piknikiem questowym na terenie Domu Kultury w Olszówce.

Oba questy są też dostępne w formie elektronicznej na stronie dedykowanej projektowi http://www.questypogranicza.pl

Questy w nowatorski sposób prezentują lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Bielska-Białej oraz region Dorzecza Stonawki w Czechach.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Był również odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej regionu. Powstała w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

Celem projektu była popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zachęcanie turystów do zwiedzania mniej znanych obiektów i miejsc położonych poza głównymi destynacjami turystycznymi, motywowanie mieszkańców, dzieci i młodzieży do poznawania "małych ojczyzn" pogranicza polsko-czeskiego, za pomocą innowacyjnego rozwiązania, jakim są szlaki questingowe. 

Projektowanie szlaków questingowych pozwala zwrócić uwagę zwiedzających na szeroko definiowane materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Szlaki questingowe nie tylko wydobywają i przyczyniają się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego w mniejszych miejscowościach czy na obszarach wiejskich, ale również kierują uwagę zwiedzających poza najbardziej znane, "przewodnikowe" trasy turystyczne, do dzielnic położonych w pewnej odległości od zabytkowego śródmieścia znanych centrów turystycznych.

W ramach projektu przygotowano również bazę ciekawych obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru Bielska-Białej oraz Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki pod kątem tworzenia kolejnych questów rowerowych:

Analiza ciekawych obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru Bielska-Białej oraz Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki

Forma wsparcia

Udział w warsztatach jest nieodpłatny dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „QUESTING JAKO INNOWACJA W ROZWOJU TURYSTYKI PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ”.

Partnerstwo:
 

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)
  • EducationTalentCulture, z.s. Český Těšín (CZ)


 

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 

Grupa docelowa

Społeczność lokalna
 

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.