Przyjedź z dziećmi i zaparkuj prawidłowo

Termin projektu

Od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022

Opis projektu

Projekt dotyczy współpracy w zakresie promocji obszaru i turystyki pomiędzy instytucjami miast, gmin i partnerem projektu. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju komunikacji marketingowej poprzez wspólny produkt, który będzie prezentował mikroregion jako idealne miejsce do spędzania wolnego czasu przez rodziny z małymi dziećmi.  Rezultatem będą drukowane materiały informacyjne dostępne w centrach informacyjnych mikroregionu, a polska wersja językowa w partnerskich centrach informacyjnych na terenie Polski i warsztaty na temat rozwiązań parkingowych przy atrakcjach turystycznych: problemy, zapobieganie im, rozwiązania, wymiana dobrych praktyk.

Mapa turystyczna - Parkowanie w Beskidach zawierająca informacje o parkingach i połączeniach kolejowych i autobusowych

Przewodnik dla turystów z dziećmi - W Beskidy z dziećmi - wersja polska

Przewodnik dla turystów z dziećmi - Do Beskyd s detmi - wersja czeska

Forma wsparcia

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002889

Grupa docelowa

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.