Projekt Mamba

Projekt Mamba

Samorząd

Termin projektu

Od 01 września 2017 do 31 października 2020

Opis projektu

Celem projektu MAMBA, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest stworzenie propozycji innowacyjnych rozwiązań uzupełniających kurczące się publiczne usługi transportowe w obszarach słabo zaludnionych, oraz zmiana postrzegania roli alternatywnych możliwości poprawy i rozwoju struktur mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Projekt jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zrównoważony Transport).

Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej i lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing).

ARR SA będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach I opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

Lider projektu:

 • Diakonia Schleswig Holstein, Niemcy

Partnerstwo:

 • Nordregio, Szwecja
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa
 • Region Planowania Vidzeme, Łotwa
 • Powiat Ploen, Niemcy
 • Powiat Cuxhaven, Niemcy
 • Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia
 • Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia
 • Region Północnej Karelii, Finlandia
 • Miasto Vejle, Dania
 • Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania
 • Miasto Trelleborg, Szwecja
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bialej, Polska,
 • Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

Forma wsparcia

Grupa docelowa

 • obszary słabo zaludnione,
 • obszary dotknięte zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337
Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.