Projekt CULTURECOVERY

Projekt CULTURECOVERY

Nie mam firmy

Termin projektu

Od 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020

Opis projektu

CULTURECOVERY (zakończony) jako projekt dążył do zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie i promocję ekomuzeów i wspieranie działalności lokalnego biznesu operującego w terenach akcji pilotażowych, a dzięki temu również do wzmocnienia lokalnej gospodarki. W centrum uwagi projektu leżały tradycje, lokalne rzemiosło, środowisko i turystyka, na bazie których tworzone są ekomuzea.

Ekomuzeum to obszar i jego elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne, w tym krajobraz i obiekty, folklor, radycje, obyczaje, język lub dialekt i wiele innych, przy czym turyści angażowani są w procesy zachodzące w ekomuzeach np. poprzez ścieżki edukacyjne, warsztaty lokalnego rzemiosła, zajęcia sportowe, podczas których poznają okolicę i jej specyfikę.

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt osiągnął następujące rezultaty: przyjęcie specyficznych strategii zachowania, poprawa i promocja niematerialnego dziedzictwa, modernizacja istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienie poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenie jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego.

Agencja dołączyła do konsorcjum projektowego, by kontynuować działania Fundacji MiLA z Krakowa , która musiała wycofać się z projektu. Rolą Agencji było przede wszystkim wsparcie zarządzania ekomuzeami oraz akcji edukacyjnej w wybranych szkołach. Dla akcji pilotażowej na terenie Polski wybrane zostały dwa ekomuzea: Dolina Karpia oraz Żabi Kraj, gdzie będą replikowane już zrealizowane działania dostosowane do lokalnej specyfiki.

Projekt zakończył się w czerwcu 2020.

Partnerzy projektu:

Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html 

Forma wsparcia

Grupa docelowa

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.