Młodzi Kreatywni Cyfrowo

Młodzi Kreatywni Cyfrowo

Nie mam firmy Samorząd

Termin projektu

Od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022

Opis projektu

Dzieci biorące udział w projekcie zapoznały się ze światem technologii wykraczającym poza ich dotychczasowe doświadczenia, wykorzystały stworzoną przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych technologii, dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, wzajemnego poznawania się, a także nawiązały wzajemne relacje za pomocą sieci internetowych z rówieśnikami polskimi i czeskimi, co pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, sprzyjało będzie integracji.

Dobrze wykorzystywana przez dziecko przestrzeń internetu może być dla niego szansą rozwoju edukacyjnego, społecznego czy w przyszłości - zawodowego, zaś codzienne używanie kreatywnych aplikacji, programów, informatycznych rozwiązań przyczyniać się może do zwiększania jego kompetencji cyfrowych, osiągania lepszych wyników w nauce, nawiązywania nowych znajomości czy kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Sprawność posługiwania się komputerem i smartfonem, już u dzieci jest dość wysoka. To idealny pretekst by wykorzystać ją nie do bezproduktywnego zabijania czasu, a do rozwijania dziecięcych umiejętności oraz odkrywania i doskonalenia zainteresowań w tym ważnym okresie ich rozwoju intelektualnego. Nowe technologie mogą efektywnie dostarczać wiedzę, zaspokajać naturalną ciekawość świata i uczyć kreatywności.

Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie mogli, korzystając z możliwości jakie dają technologie cyfrowe, w pełni wykorzystywać swój potencjał, nawiązały kontakty i przyjaźnie transgraniczne i zdobyły nowe umiejętności. Dzięki internetowi mogły poznawać nowe miejsca i kulturę swoich sąsiadów. Działania projektowe prowadziły do zacieśniania więzi pomiędzy rówieśnikami pogranicza polsko-czeskiego.     
 

Działania projektowe:

Stworzenie „Klubów Odkrywców Technologii Cyfrowych” w Bielsku-Białej i w Dobraticach.

W ramach działania powstał Klub „Odkrywców Technologii Cyfrowych” zarówno po stronie polskiej i czeskiej, skupiający dzieci w wieku 9-12 lat. W klubach dzieci w aktywny sposób zapoznały się ze światem aktywnego wykorzystywania technologii cyfrowych oraz w kreatywny i twórczy sposób same mierzyły się z kolejnymi zadaniami. Przygotowano i przeprowadzono 5 zadań z zakresu: obróbki i tworzenia filmów, przetwarzania zdjęć, tworzenia komiksów, tworzenia poradników/tutoriali oraz robotyki po stronie polskiej i czeskiej. W ramach Klubów zostały przeprowadzone warsztaty robotyczne zrealizowane przez ARR SA.

Konkursy

Przeprowadzone zostały transgraniczne konkursy na najlepsze prace w ramach poszczególnych zadań zrealizowanych przez wszystkich uczestników projektu w zakresie: najlepszy film, zdjęcie, komiks i poradnik.

Turniej Robotów

Na zakończenie projektu zorganizowany został „Turniej Robotów” dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie. Działanie w atrakcyjny sposób wzmocniło integrację dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie oraz zaprezentowało wspólne dokonania w ramach projektu. W ramach wydarzenia przeprowadzono turniej budowania robotów, prezentacje multimedialne efektów pracy uczestników projektu (zdjęć, filmów itd.), a także uhonorowano nagrodami zwycięzców konkursów transgranicznych oraz rywalizacji w ramach turnieju robotów.

Forma wsparcia

Partnerstwo:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace (CZ) - https://www.zsdobratice.cz/

 

Mikroprojekt „Młodzi Kreatywni Cyfrowo“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy 
 

Grupa docelowa

Dzieci i młodzież z pogranicza polsko-czeskiego

Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.