Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje

Folklor beskidzki - tradycje i zwyczaje

Termin projektu

Od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na postępujący zanik dbania o dziedzictwo kulturowe i tradycje folklorystyczne, które wpisane w naszą tradycję mają wpływ na popularność regionu jako destynacji turystycznej.

Dużej części odbiorców regionalizm kojarzy się z czymś dawnym, przestarzałym, dlatego tak bardzo uciekają do nowoczesności.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej oraz turystów kulturą i historią pogranicza, tradycjami i obyczajami ludowymi po obu stronach granicy, aktywizacja społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego oraz integracja różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej pogranicza.

Projekt będzie realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych (warsztaty rękodzieła artystycznego), integrację ludowych środowisk twórczych (wydarzenie "Z tradycją przy biesiadnym stole"), organizację i promocję (kalendarium) lokalnych wydarzeń folklorystycznych (jarmarki, dożynki) oraz poznawanie zwyczajów i obrzędów (publikacja dot. zwyczajów i obrzędów pogranicza).

Strona projektu: www.folklorbeskidzki.pl
 

Forma wsparcia

Partnerstwo:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)
  • Sdružení obcí povodí Stonávky (CZ)


 

Mikroprojekt „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje "jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
 

Grupa docelowa

Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego

Paulina DACZKOWSKA
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pdaczkowska@arrsa.pl 604 657 066
Jan SIENKIEWICZ
Dział Projektów i Doradztwa, Dyrektor / Prokurent
jsienkiewicz@arrsa.pl 606 648 115
Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.