Digital Nature

Digital Nature

Samorząd

Termin projektu

Od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021

Opis projektu

Przez całe wieki dostęp do dziedzictwa kulturowego był ograniczony, a dorobek kulturowy pokoleń nie zawsze doceniany. Wiele materialnych, jak i niematerialnych dóbr zostało utraconych bezpowrotnie. Dziś żyjemy w okresie rewolucji cyfrowej. Współczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz jego szeroką popularyzację. Zapis cyfrowy i udostępnienie materiałów (pomników przyrody, parków kieszonkowych itp.) w Internecie daje ogromną szansę na docenienie własnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie go w celach edukacyjnych, promocyjnych lub rekreacyjnych. To także szansa na ocalenie od zapomnienia miejsc, obiektów, kultur itp.

Dlatego też głównym celem projektu jest digitalizacja pomników przyrody na terenie pogranicza polsko-czeskiego w tym przegląd, ewidencja, udostępnianie oraz archiwizacja. Dzięki projektowi stworzona zostanie cyfrowa skarbnica pomników przyrody, ale również foto album, a także dzięki zastosowaniu API (Application Programming Interface) treści będą mogły być wykorzystywane w przyszłości przez inne podmioty np. Urzędy Miast, Gmin, organizacje turystyczne, pozarządowe i inne do promocji np. przy aplikacji miejskiej, grach miejskich, questach itp.

Wysiłki w zakresie digitalizacji będą impulsem dla powstawania nowych przedsiębiorstw rozwijających nowatorskie technologie, a jednocześnie służyć będą budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Digitalizacja pozwoli także na przechowanie w pamięci cyfrowej tych elementów dziedzictwa, które przetrwać nie będą w stanie w swej pierwotnej formie przez długie lata.
 

Forma wsparcia

Partnerstwo:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)
  • EducationTalentCulture, z.s. Český Těšín (CZ)

Mikroprojekt „Digital Nature" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
 

Grupa docelowa

Urzędy Miast, Gmin, organizacje turystyczne, pozarządowe i inne.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.