Beskidzkie legendy i mity

Termin projektu

Od 01 września 2021 do 31 sierpnia 2022

Opis projektu

Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców obu regionów, społeczności lokalnej, szczególnie młodego pokolenia z historią i podniesienie świadomości w tym zakresie przez przybliżenie dawnych legend i podań. Chcemy to osiągnąć nie tylko poprzez wybór odpowiednich legend z dostępnych źródeł, ale również poprzez bezpośrednie zaangażowanie czeskich i polskich dzieci w przygotowanie i stworzenie produktów końcowych, rozwijanie ich umiejętności artystycznych w szkołach i kółkach zainteresowań, a także w formie konkursu.

Efektem będzie wydanie książki z czeskimi i polskimi baśniami i legendami z poszczególnych wsi regionu, ilustrowanej zdjęciami dzieci z danej wsi, opatrzonej wierszykami nawiązującymi do baśni lub bajkowych istot autorstwa beskidzkiej gawędziarki ludowej Františki Pituchovej, która przez całe życie zbierała lokalną gwarę i mowę starych ludzi, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń. W miejscowościach mikroregionu, które wezmą udział w projekcie, zorganizujemy objazdową wystawę najlepszych ilustracji.

Kolejnym efektem projektu będzie kolorowanka dla młodszych dzieci. Obecnie dzieci, nawet te bardzo małe, dorastają w otoczeniu nowoczesnych technologii, takich jak komputery, tablety i telefony komórkowe, dlatego też koniecznie należy zaoferować im alternatywną formę rozrywki. Podczas kolorowania nie tylko będą się dobrze bawić, ale także rozwiną wyobraźnię kolorystyczną, tworząc obrazek zgodnie ze swoją wyobraźnią. Stopniowe kolorowanie pozwoli im lepiej zapamiętać historie, co będzie miało również walor edukacyjny.

Wspólnym celem jest zaangażowanie obu partnerów transgranicznych w realizację projektu, a tym samym pogłębienie integracji mieszkańców regionów partnerskich. Powiązanie czeskich i polskich legend i podań podniesie potencjał kulturalny z poziomu lokalnego na poziom transgraniczny.

Reportaż z wernisarzu:  https://polar.cz/porady/frydlantsky-miniexpres/frydlantsky-miniexpres-26-07-2022-16-54

Forma wsparcia

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002888

Grupa docelowa

Aleksandra CHRYSTOWSKA-O`SHEA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Specjalista
achrystowska@arrsa.pl 33 470 83 11, 572 514 337
Patrycja WODYK
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwodyk@arrsa.pl 572 514 339

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.