Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim

Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim

Termin projektu

Od 01 stycznia 2021 do 30 września 2021

Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na postępujące zjawisko samotności i wykluczenia społecznego wśród osób starszych. Samotność jest pewnym stanem psychicznym braku odczuwania bliskiej osoby i/lub towarzystwa oraz opuszczenia przez innych ludzi bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Starość w dzisiejszych czasach stała się wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić.

Głównym celem projektu jest walka z samotnością wśród osób starszych po obu stronach granicy, poprzez integracje i aktywizacje tych osób. Jako priorytet traktujemy aktywizację czyli uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach poza domem np. wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. Edukacja i aktywność, na którą stawiamy w naszym projekcie pomoże uwolnić seniorów od stereotypów towarzyszących temu okresowi życia i pozwoli wygenerować nowe więzi towarzyskie, ćwiczyć funkcje poznawcze, "zmusić" do wyjścia z domu. Jednocześnie chcemy uświadomić osobom pracującym i przebywającym na co dzień z osobami starszymi jak ważne jest poświęcenie i zagospodarowanie im czasu.

Projekt będzie realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć informacyjnych (konferencja dla osób pracujących z osobami starszymi), organizację szkoleń i warsztatów aktywizujących (np. artystyczne, taneczne, ogólnoruchowe, zdrowotne itp.) oraz integrację środowisk po obu stronach granicy (wyjazdy integracyjne).

Strona projektu: www.aktywnysenior.com 
 

Forma wsparcia

  • Wydarzenia integracyjne dla seniorów
  • Szkolenia i warsztaty aktywizujące seniorów
  • Konferencja

Partnerstwo:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)
  • EducationTalentCulture, z.s. Český Těšín (CZ)


 

Mikroprojekt „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim "jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 

Grupa docelowa

Seniorzy pogranicza polsko-czeskiego.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.