Głównym celem projektu jest identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie polityki lokalnej i regionalnej, implementacja i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze audiowizualnym i mediach, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora jako źródła rozwoju społeczno-gospodarczego regionów partnerskich.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 1. Identyfikacja, analiza i ocena polityki edukacyjnej, która ma na celu wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach z branży usług audiowizualnych.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena polityki regionalnej i narzędzi rozwoju oraz wdrażania technologii teleinformatycznych w sektorze.
 3. Identyfikacja, analiza i ocena innowacyjnych sposobów wspierania rozwoju techniki audiowizualnej w erze cyfrowej.
 4. Identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk.
 5. Identyfikacja i transfer najlepszych praktyk w międzysektorowej, międzyinstytucjonalnej i międzyregionalnej współpracy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Partnerzy projektu:

 • Sevilla Global – Miejska Agencja Rozwoju – Sewilla
 • Agencja Rozwoju Lokalnego w San Sebastian
 • Instytut Technologiczny w Cork
 • Vidzeme Planning Region
 • Stowarzyszenie Rad Lokalnych Malta
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej
 • Gmina Genua – Wydział Dziedzictwa kulturowego i Badań
 • ERNACT EEIG
 • Gmina Kristiansand
 • Rada miasta Derry

Okres realizacji projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Kontakt:
Jan Sienkiewicz - Kierownik Projektu, e-mail: , tel. 33 816 91 62

Anna Bieniasz - Specjalista ds. projektów międzynarodowych
e-mail: , tel. 33 816 91 62