poniedziałek, 4 marca 2024

Zmiany w ustawie o OZE a klastry energetyczne

Podczas szkolenia na temat regulacji prawnych działalności klastrów energii po zmianie w ustawie o OZE członkowie 4 klastrów, których koordynatorem jest nasza Agencja, dyskutowali o tym, jak zmiany w ustawie o OZE wpłyną w praktyce na klastry energetyczne.

28 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie jak w praktyce zmiany w ustawie o OZE przełożą się na funkcjonowanie klastrów energii. 

Na zaproszenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. szkolenie przeprowadziła wyspecjalizowana firma. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Klastra Energii Powiatu Bielskiego, Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego, Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała i Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej

W dwóch panelach szkoleniowych przedstawione zostały zagadnienia związane z koniecznością modyfikacji treści porozumień klastrowych, nowe obowiązki Koordynatora klastrów, system wsparcia i sposób jego rozliczenia. Omówione zostały również tematy związane z reformą rynku bilansującego, wymogi Prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu energii oraz możliwe w przyszłości wykorzystanie potencjału klastrów w usługach elastyczności i agregacji. 

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i inspirujące pytania.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.