niedziela, 27 lutego 2022

Trzeci Wymiar Edukacji – uczniowie i nauczyciele pogranicza nabyli kompetencje technologiczne!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła cykl szkoleń technologicznych na pograniczu polsko-słowackim!

W ramach mikroprojektu Trzeci Wymiar Edukacji zrealizowano ponad 100 godzin warsztatowych dla uczniów i nauczycieli szkół technicznych. Tematyka szkoleń obejmowała nowoczesne technologie z zakresu Przemysłu 4.0: druk 3D, skanowanie 3D, modelowanie przestrzenne, programowanie mikrokontrolerów i lutowanie. 

Praktyczny wymiar warsztatów spotkał się z dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie korzystali z zakupionego w ramach projektu sprzętu. Podkreślano, że możliwość „dotknięcia” technologii i samodzielnej pracy nad zleconymi zadaniami pozwoliła na znacznie lepsze poznanie tematu i kontynowanie zdobywania kompetencji w przyszłości. 

Niezwykle ważnym aspektem realizowanego projektu były szkolenia dla nauczycieli w formule train-the-trainer. 

Nauczyciele uczestniczyli w kursie przekazującym wiedzę tożsamą z blokami tematycznymi, w których udział brali uczniowie. Ta część szkoleniowa została jednak rozszerzona o aspekt dydaktyczny. Nauczyciele nie tylko poznali nowoczesne technologie i zdobyli nowe kompetencje, ale także dostali wskazówki jak samodzielnie prowadzić tego typu warsztaty i kontynuować współpracę z zainteresowanymi uczniami, skąd czerpać inspirację i wiedzę w tym zakresie.

Na zakończenie projektu zaplanowany został jeszcze Transgraniczny Hackathon Technologiczny, podczas którego zgłoszone drużyny będą mogły wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobytą na warsztatach i sprawdzić się realizując projekt w innowacyjnej formule maratonu technologicznego.

Szczegóły na temat realizacji projektu znajdują się stronie internetowej:

https://3wymiaredukacji.com/pl/

 

Mikroprojekt Trzeci Wymiar Edukacji współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.