poniedziałek, 27 marca 2023

Pożyczki płynnościowe POIR dla śląskich MŚP (edycja 2) – 2023 rok

Dalsze wsparcie MŚP pożyczkami płynnościowymi POIR – jak przygotować się do złożenia wniosku?

Już w najbliższych dniach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa śląskiego będą mogły po raz kolejny składać wnioski o pożyczki płynnościowe POIR na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości 40 milionów złotych.

W dniu 28 marca 2023 r., Konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR. Konsorcjum zostało wyłonione jako pośrednik finansowy dla tego zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach postępowania przetargowego dla firm sektora MSP z województwa śląskiego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 oraz agresji rosyjskiej na Ukrainę przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw sektora MŚP, które mają problem z utrzymaniem płynności finansowej z tych właśnie powodów.

Daty naboru wniosków o pożyczkę oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wraz z dokumentacją i elektronicznym generatorem wniosków zostaną ogłoszone na stronach internetowych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.arrsa.pl oraz Funduszu Górnośląskiego S.A. www.fgsa.pl

Pożyczki udzielane będą na preferencyjnych warunkach w zakresie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.  Przedsiębiorcy, którzy spełnią wymagane warunki udzielenia pomocy de minimis/pomocy publicznej otrzymają pożyczki oprocentowane na 0%. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będzie pobiera żadna opłata i prowizja w okresie prawidłowej obsługi pożyczki. Pożyczki nie wymagają wkładu własnego

Pożyczki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy (obrotowe) i inwestycyjnych, w tym inwestycyjne maksymalnie do 40% wartości udzielonej pożyczki.  

Więcej informacji na temat pożyczek płynnościowych POIR wraz z informacjami, jak złożyć wniosek o pożyczkę, będzie można znaleźć wkrótce na stronach internetowych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.arrsa.pl oraz na stronach internetowych Funduszu Górnośląskiego S.A. www.fgsa.pl

Pożyczki płynnościowe POIR udzielane będą w ramach przedsięwzięcia pn. „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR – FPWP POIR” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wartość Instrumentu: 40 000 000 zł, z czego 40 000 000 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Notatka prasowa - Pożyczki płynnościowe POIR (edycja 2) - 2023 rok (PDF)

 

Wioletta ŁOPATKA
Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Dyrektor
wlopatka@arrsa.pl 604 588 059

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.