wtorek, 22 lutego 2022

Pożyczki płynnościowe POIR dla śląskich MŚP

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw MŚP, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Dzięki inicjatywie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej już w najbliższych dniach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa śląskiego będą mogły składać wnioski o pożyczki płynnościowe POIR na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości 40 milionów złotych.   
W dniu 22 lutego 2022 r., Konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw sektora MŚP, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach: przedsiębiorstwa spłacają kapitał, natomiast oprocentowanie pokrywane jest w całości z funduszy projektu w ramach pomocy publicznej.  

Daty naboru wniosków o pożyczkę oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wraz z dokumentacją i elektronicznym generatorem wniosków zostaną ogłoszone na stronach internetowych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na stronach partnerów Konsorcjum.  
W skład Konsorcjum wchodzi 9 instytucji otoczenia biznesu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie. 

Pożyczki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy (obrotowe). Pożyczki nie wymagają wkładu własnego i są wolne od opłat i kosztów ich udzielenia. Przedsiębiorcy nie spłacają odsetek - spłacają jedynie kapitał i otrzymują zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w wysokości odsetek, które w całości i pokrywane są ze środków pomocowych  
Więcej informacji na temat pożyczek płynnościowych POIR wraz z informacjami, jak złożyć wniosek o pożyczkę,  można znaleźć pod tym linkiem oraz na stronach internetowych wszystkich uczestników Konsorcjum.  

Pożyczki udzielane będą dzięki projektowi realizowanemu przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem obu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami min. 3,4 tys. przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Wartość projektu to 1,331 mld zł, z czego 1,228 mld zł z Funduszy Europejskich, sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.