środa, 20 marca 2024

Ponad 220 mln zł dla firm z branży HORECA dotkniętych COVID-19

Informujemy, iż decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostaliśmy wybrani operatorem projektu wspierającego branżę hotelową, gastronomiczną, turystyczną i kulturalną, który ma na celu niwelowanie negatywnych skutków kryzysu pandemii COVID-19.

Wsparcie dla MŚP realizowane będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w formie bezzwrotnej dotacji i obejmować będzie:

- inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;

- usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wartość projektu to 223.397.415,00 PLN! 
Maksymalne dofinansowanie do 90%, w ramach pomocy de minimis i do 540.000,00 PLN.


Projekt realizowany będzie na terenie woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego we współpracy z: 
- Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. https://www.arr.czestochowa.pl/ 
- Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej https://www.rarinwestor.pl/ 
- Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu https://frs-cb.pl/ 
- Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. https://larr.pl/ 
- Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. https://sse.lodz.pl/

Po podpisaniu umowy z PARP będziemy informować o szczegółach.

-------------------------------

Wsparcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.