piątek, 30 czerwca 2023

Podsumowanie procesu partycypacji projektu GreenFilmTourism 2.0

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych, których celem było stworzenie możliwości wyrażenia opinii o projekcie przez samorządy, branżę filmową i kreatywną, organizacje turystyczne, instytucje kultury i mieszkańców jak również zgłoszenie uwag, spostrzeżeń i pomysłów.

Możliwość konsultowania wynika z Podręcznika Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 rozdział 2.5 Partycypacja w celu wykorzystania efektów dotychczasowego projektu i aktywnego zaangażowania zainteresowanych stron w proces przygotowania, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania.

Uwagi, opinie i recenzje zgłaszane podczas konsultacji społecznych pozwoliły na doprecyzowanie zapisów wniosku o dofinansowanie w taki sposób, aby jak najszersza część społeczeństwa utożsamiała się z projektem i współdziałała przy jego realizacji.

Szczegółowy raport dostępny jest na stronie: https://greenfilmtourism.eu/aktualnosci/30-06-2023-i-podsumowanie-procesu-partycypacji,art159/

A także stronach Partnerów Projektu:

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie: www.rarr.rzeszow.pl

- Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.mcksokol.pl

- Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov: www.rpicpo.sk

- Inovačné partnerské centrum, Prešov: www.inovacne.sk

- OZ Red Popcorn, Čadca: www.redpopcorn.sk

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.